Galês

Pesquisas relacionadas com Galês: Irlanda do Norte, País de Gales

Galês

,
adj.
Relativo ao país de Gales.
M.
Língua antiga do país de Gales.
Traduções

Galês

galés

Galês

Gallois

Galês

Velšan, velšský

Galês

waliser, walisisk

Galês

walesilainen

Galês

Velšanin, velški

Galês

gallese

Galês

ウェールズの, ウェールズ語

Galês

웨일스 사람, 웨일스의

Galês

Wels

Galês

walesare, walesisk

Galês

เกี่ยวกับประชาชนและวัฒนธรรมเวลส์, ภาษาเวลส์

Galês

Gal, Galli

Galês

thuộc xứ Wales, tiếng sử dụng tại xứ Wales