Galactífero

Galactífero

, adj. O mesmo que galactóphoro.