Garfa

Garfa

, f. Prov. Pequeno enxame de abelhas, garfo.