Grammatológico

Grammatológico

,
adj.
Relativo á grammatologia.