Heterophthalmia

Heterophthalmia

,
f.
Differença entre ambos os olhos.
(Do gr. heteros + ophthalmos)