Hexa...

Hexa…

, (csa)
pref.
(designativo de seis)
(Do gr. hex)