Hexadáctylo

Hexadáctylo

, (csa)
adj.
Que tem seis dedos.
(Do gr. hex + daktulos)