Hiacintino

Hiacintino

, adj. Relativo ao hiacinto.