Hissopada

Hissopada

, f. Acto de hissopar: «de repente prega-lhe a hissopada». Garrett.