Hyaloplasma

Hyaloplasma

,
m.
Plasma hyalino.
(Do gr. hualos + plasma)