Igrejinha

Igrejinha

,
f.
Pequena igreja.
Cilada; conluio.