Inflammador

Inflammador

,
adj.
Que inflamma.
M.
Aquelle que inflamma.