Ingrammatical

Ingrammatical

,
adj.
Contrário ás regras da grammática.
(De in… + grammatical)