Insensibilizar

Insensibilizar

, v. t. Tornar insensivel. Cf. Camillo, Myst. de Lisb., I, 192.