Intermuscular

Intermuscular

,
adj.
Que está entre os músculos.
(De inter… + muscular)