Javari

Javari

, m. Espécie de palmeira do Brasil.