Laivar

Laivar

,
v. t.
Pôr laivos em.
Sujar; besuntar.