Lassar

Lassar

, v. t. Tornar lasso. Cf. Tech. Rur., 452 e 453.