Leucopáthico

Leucopáthico

, adj. Relativo á leucopathia.