Leucorreico

Leucorreico

, adj. Relativo á leucorreia.