Leucorrheico

Leucorrheico

, adj. Relativo á leucorrheia.