Lugarete

Lugarete

, (garê)
m.
Lugar pequeno.
Lugarejo. Cf. Pant. de Aveiro, Itiner., 65, (2.a ed.).