Lycorexia

Lycorexia

,
f. Med.
Variedade de bulímia.
(Do gr. lukos + orexis)