Malleinizar

Malleinizar

, (le-i)
v. t.
Appllicar a malleína a. Cf. Decreto de 22-VII-905.