Melaxanto

Melaxanto

, (csan)
adj.
Que é amarelo e negro.
(Do gr. melas + xanthos)