Meloterápico

Meloterápico

, adj. Relativo a meloterapia.