Mesentérico

Mesentérico

,
adj.
Relativo ao mesentério.
Que ataca o mesentério ou que se manifesta no mesentério: tísica
mesentérica
.