Mesto

Mesto

,
adj. Poét.
Triste.
Que causa tristeza.
(Lat. moestus)