Metallescência

Metallescência

,
f.
Qualidade de metallescente.