Meteoronomia

Meteoronomia

,
f.
Investigação das leis dos meteóros.
(Do gr. meteoros + nomos)