milagroso

milagroso


milagrosa


adjectivo
1. que realiza milagres santo milagroso
2. incomum, extraordinário uma cura milagrosa

Milagroso

,
adj.
Que faz milagres.
A quem se attribuem milagres: um santo milagroso.
Estupendo, maravilhoso.
(De milagre)
Traduções

Milagroso

miraculous