Minervas

Minervas

,
f. pl. T. do Fundão.
Gracejos lisonjeiros.
Galanteios, finezas.