Misosophia

Misosophia

, (zosso)
f.
Aversão ao saber; o mesmo que misologia.
(Do gr. misein + sophos)