Moita-carrasco!

Moita-carrasco!

, interj. O mesmo que moita!2