Monotelita

Monotelita

,
m.
Sectário do monotelitismo.
(Do gr. monos + thelo)