Montanismo

Montanismo

,
m.
Seita dos Montanistas.