Mortalmente

Mortalmente

,
adv.
De modo mortal; de maneira que póde causar morte; de modo que a morte
póde facilmente sobrevir: ferido mortalmente.