Muruxaba

Muruxaba

, f. Bras. Mulata, de mau comportamento.