Nefroplegia

Nefroplegia

,
f. Med.
Paralisia dos rins.
(Do gr. nephros + plessein)