Nephroplegia

Nephroplegia

,
f. Med.
Paralysia dos rins.
(Do gr. nephros + plessein)