Neuropathológico

Neuropathológico

,
adj.
Relativo á neuropathologia.