Oftalmálgico

Oftalmálgico

, adj. Relativo á oftalmalgia.