Onomatopaico

Onomatopaico

,
adj.
Relativo á onomatopeia.
Que tem o carácter da onomatopeia: vocábulo onomatopaico.