Opprimente

Opprimente

, adj. Que opprime; oppressivo.