Orchialgia

Orchialgia

, (qui)
f. Med.
Neuralgia do testículo.
(Do gr. orkhis + algos)