Organotáctico

Organotáctico

, adj. Relativo á organotaxia.