orneio

Orneio

, m. O mesmo que ornejo.
Léxico

orneio:

zurroornejo,