Otoiatra

Otoiatra

, (to-i)
m.
Médico, que exerce a otoiatria.