Ototherapia

Ototherapia

,
f. Neol.
Therapêutica dos ouvidos.
Tratamento das doenças dos ouvidos.
(Do gr. ous, otos + therapeia)