Outonear

Outonear

, v. i. Neol. bras. Passar o Outono: outonear nas praias.